31 mars 2008

Altec Lansing

Okej. Medan jag nu ändå är i farten så är det väl lika bra att jag visar upp mina datorhögtalare också. Ett par Altec Lancing ACS 621 som jag köpte för några år sedan. Tekniken har förmodligen gått framåt sedan jag köpte mina Spendor och idag låter små högtalare förbaskat bra också. Med tanke på den stora prisskillnaden mellan Spendor och Altec så skulle nog mina datorhögtalare utses till "bäst i test" i en jämförelse dem emellan. Då med hänvisning till priset, för jag tycker mina datorhögtalare är synnerligen välljudande med tanke på sin ringa storlek.

Men nog saknas det mig en ny iMac som matchar mina högtalare?

Klassisk kaffestund

Efter maten slog jag mig ner i fåtöljen med en kopp kaffe framför brasan som sprakade i kakelugnen. Eller rättare sagt det blev tre koppar med kaffe. Allt medan radions P2 stod för bakgrundsmusiken - en blandning av olika klassiska stycken. Vad som spelades vet jag inte, men musiken gjorde gott i sinnet och minde mig om de stunder, i en sedan länge förfluten tid, när jag försökte tränga in i den klassiska musikens värld. Mer än en gång under lyssnandet kom jag på mig med att tänka på hur "musikaliska" mina högtalare är och att de ännu efter trettio år låter bra i mina öron. Som dysmusisk och tondöv människa är jag egentligen inte rätt person att uttala mig om "musikalitet", men applåder låter som applåder och inte som regn på ett plåttak. Jag gillar den lite gammeldags varma ton som högtalarna sprider i rummet. De är helt enkelt lyssnarvänliga. Jag minns när jag lånade hem tre par högtalare för att jämföra dem sida vid sida "in situ". Ett par svensktillverkade, vars namn jag inte minns längre, ett par högtalare från Bose och ett par Spendor högtalare. Spendor blev mitt val.

Men nog felas det mig en rörförstärkare till min stereoanläggning?

Märkligt

I helgen som gick noterade jag att det snart var april. Genom skallen for det då blixtsnabbt - april, maj. Bara två månader kvar. Men så är det inte. Det är elva månader kvar i åtgärd. Elva långa månader. Varför jag trodde att det var två månader kvar vet jag inte och jag förstår det inte. Hela dagen idag har jag funderat över hur det kom sig att jag var så infernaliskt övertygad om att "anställningen" snart var slut. Något svar har jag inte. Inget annat än att mina känslor och längtan "lurade" min hjärna.

Det är bara att steka lingonsylten, bita i det sura äpplet och gnissla lite tänder samt ägna mer tid åt att söka och få ett jobb som tar mig härifrån.

30 mars 2008

Nu vet jag

...när jag ska dö. Den 13 oktober 2016 inträffar min död enligt "The Death Clock".

Intressant, men jag ska ju bli 90 bast minst har jag bestämt. Den som lever får se vem av oss som har rätt. Dödsuret eller jag. Förmodligen överlever jag Dödsuret i alla fall.

Nu vet jag ju inte på vilket lands medellivslängd de bygger sina "prognoser" men jag misstänker att det inte är svensk medellivslängd som styr beräkningarna.

Inga helvetesänglar i folkpartiet

Medlemsskap i mc-gänget Hell's Angels går inte att förena med medlemsskap i folkpartiet. Det beslutade fp:s partistyrelse idag när man avslog överklaganden från fyra medlemmar i Hell's Angels ledning. De fyra hade överklagat att de nekats inträde i partiet, trots att de betalt medlemsavgiften. Partistyrelsen beslöt också att utesluta Bertil Salomonsson från Danderyd. Salomonsson propagerade under valrörelsen mot utomeuropeiska invandrae.

Vi förstår till fullo uteslutningen av helvetesänglarna och Salomonsson eftersom vi från säker källa erfarit att folkpartiets resterande fyra medlemmar fann det svårt att undervisa nya medlemmar i bridgespelets alla finesser, även om vi tror att ifråga om Salomonsson var det ett svårt beslut att fatta. Han hade ju alla kvalifikationer för att bli en bra träkarl. Ack ja...

Första delen

Frågan om när medvetandet uppstår i människans historia är något som vi då och då försöker torgföra som diskussionsunderlag vid våra samtalsstunder här i Ankdammen. Tyvärr har vi endast lyckats dra in Madame vid något enstaka tillfälle i diskussionen. Hon synes oss ha en något biogenetisk inställning till frågan. En inställning som vi då betecknade som "deterministisk bio-genetik". Dock skall inflikas att debatten skedde under en paus i hennes husrenovering varför vår slutsats kanhända är en smula snabbt fattad och överdriven.

Vår huvudlimje är att en förutsättning för det medvetna tänkandet är uppkomsten av "jaget" och ett tänkande i termer som "jag beslutar", "jag handlar" och "jag vill", det vill säga närvaron av ett självständigt tänkande. Människorna hade innan dess inget medvetande och fattade inga egna beslut. Alla beslut fattades av gudar eller demoner och människan utförde bara gudarnas befallning.

Den åttonde dagen

"I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke må dö".
I begynnelsen var intet. Allt var mörker, HERREN Gud tände lyset och vilade sig på den sjunde dagen och skapade därefter de två första människorna - Adam och Eva - genom att uppsamla stoft från marken och inblåsa sin livsande i näsan. På den åttonde dagen förde kvinnan till mannen frukt från kunskapens träd att äta. HERREN Gud sade då åt ormen, som bedrog kvinnan, så att hon åt av frukten, och gav åt mannen att äta därav, att "Eftersom du gjort detta skall du gå på din buk och fiendskap skall råda mellan din säd och kvinnans säd, som skall söndertrampa ditt huvud". Till kvinnan sade HERREN Gud: "Jag skall låta dig utstå mycken vedermöda. när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig". Så fastställde HERREN Gud att mannen skall råda över kvinnan!

HERREN Gud straffade mannen och kvinnan då de åto den välsmakande frukten från kunskapens träd. Med kunskap följer insikt. Mannen och kvinnan fingo del av den gudomliga insikten om livets förgänglighet och dödens allestädes närvarande gestalt, då de åto av frukten. Den av HERREN Gud verkställda fördrivningen gav mannen och kvinnan vetskap att "av stoft var de komna och att stoft skall de åter varda". Denna insikt har sedan dess präglat all mannens och kvinnans verksamheet på jorden. De första människorna skylde därefter sina kroppar och arbetade i sitt anletes svett för sin överlevnads skull.

Och mannen kände sin Eva och hon blev havande och födde Kain - åkermannen. Därefter födde hon Abel - fåraherden. Abels offer behagade HERREN Gud, men åt Kains offer såg HERREN Gud icke. Detta förtörnade Kain så till den milda grad att han dräpte sin broder. HERREN Gud förbannade Kain och drev honom från åkerjorden. Ostadig och flyktig vandrade Kain över jorden, bort till landet Nod, öster om Eden, där han kände sin hustru som födde honom sonen Hanok.

Brodermord har allt sedan den tiden varit mänsklighetens följeslagare genom vandringen under den åttonde dagen. HERREN Gud gav Kain ett märke till skydd på det att icke vem det vara må, skulle dräpa honom. Detta märke är ännu, i den åttonde dagens skymning, verksamt. Detta tecken har även HERREN Gud givit åt Augusto Pinochet - en av Kains alla bröder i anden.

Adam kände åter sin hustru och hon födde honom en son - Set. Åt Set föddes också en son som fick namnet Enos och vid denna tid begynte man åkalla HERRENS namn.

Rapport från en Ankdamm

Rapport från en Ankdamm är ett icke-periodiskt häfte, som behandlar och sammanställs av vad som faller redaktören in för tillfället. Ansvarig publicist nu som alltid: Vildhunden.

Anm.
Rapport från en Ankdamm var ett litet häfte som jag skapade i slutet av förra seklet, när jag fortfarande älskade Pagemaker och min hustru. I nu nämnd ordning. Nu har jag återfunnit några Rapport från en Ankdamm i en låda.

29 mars 2008

Strategen & Analytikern

Jodå, jag gjorde det trots mina dubier. Jag gjorde det som Bagarberta också gjort. Skrev in min bloggadress och fick en analys av vilken sorts person jag är. Att jag också fick sitta och rensa i koden från länkar till Amazon får jag väl ta.

Strateger (NT)

“Hmm… Vilken intressant idé!”

Strategerna är de sanna tänkarna i ordets ursprungliga bemärkelse - ständigt sysselsatta med att studera, systematisera och bedömma idéer antingen i det egna huvudet eller i den yttre världen. Logisk analys av abstrakta idéer är mums för strateger! Särskilt de introverta strategerna kan ägna så mycket energi åt sina tankar att de helt glömmer bort både världen och den egna kroppen. De utåtriktade är ofta i full färd med att strukturera upp tillvaron eller andra människor istället. Strateger är också ofta mycket intresserade av ord och språk - mästare på alfapet eller kunskapsspel. Och lika ofta riktigt jobbiga för andra genom att göra hårfin distinktioner mellan ord eller idéer.

Det som framförallt driver strateger är möjligheter - de kan därför ofta framstå som lite i det blå eller att tänka för mycket. Vill du få en strategs uppmärksamhet - pröva “hmm… det här var verkligen ett klurigt problem…”.

Man kan ofta känna igen Strateger på att de ofta använder ord som “troligen”, “rimligt” eller “till viss del”.

Analytikern (INTP)

Analytiker framstår oftast som opersonliga och är framförallt intresserade av de underliggande principerna för ett fenomen. Koncept och idéer är hemmavattnen för dessa personer. Normalt är de inte särskilt dominanta, förutom när det kommer till intellektuella frågor - då de kan bli förvånansvärt bestämda i diskussioner med andra människor. Första intrycket i sociala sammanhang är oftast att de är tystlåtna och reserverade - men när de väl lärt känna någon intimt eller diskuterar idéer tenderar de att öppna upp sig på gränsen till att de uppfattas som framfusiga. Analytikerna har svårt att lära sig konsten att småprata, vilket ofta blir ett problem under uppväxtåren - och om de inte jobbar med det - även under senare delen av livet.

För att fungera bra är det nödvändigt för individer med denna personlighetstyp att få ett jämnt flöde av nya intryck - annars tenderar de att göra förhastade slutsatser. För att må bra är det nödvändigt att denna typ lär sig att använda sina känslor när de fattar beslut. Det är annars deras svaga sida vilket kommer fram under stress eller i form av att de uppfattas som känslokalla av andra människor.

I'm A Bluesman - Juke Boy Bonner

Det är nog så

...att jag fått nya grannar. Fyra vuxna, varav en rökare, gick in i kyrkan. Det lilla barnet bars uppför trappan. Sex ägare till Missionskyrkan under de år som jag bott här!

Kl. 16.50 for det ena paret och det lilla barnet.
Men tranan är fortfarande borta.

Tobak och slavar

Triangelhandeln

Européerna for ner till Afrika med skeppen lastade med olika varor (rom, tyger, glaspärlor och vapen). För dessa saker köpte de bl.a. slavar. Slavar som senare skeppades till Amerika där slavarna såldes för att arbeta på bomulls- och tobaksplantager i någon av USA:s sydstater. Så många som 30 miljoner slavar kan ha rövats till USA enligt vissa uppgifter. I Amerika lastades fartygen med bla. socker, bomull och tobak. Varor som transporterades tillbaka till hemlandet för försäljning och vidareförädling.

Vad nu då?

Båda bilarna och tranan har dragit sin kos. Undrar om de kommer tillbaka snart? Ute är det i alla fall +8 grader.

Årets förstling

Klockan 06.23 hördes tranans nasala och skorrande högljudda trumpetande ute på gården. Årets förstling var här! Ensam stod den ute på åkern i den kyliga snålblåsten och skrek ut sin längtan efter sällskap.

Förra året kom tranorna den 15 mars. Jag undrar om denna ensling kommer att få sällskap under helgen eller om den vänder åter söderut mot varmare områden? Men hopp om vår skänker den mig. I år likväl som tidigare år.

Tobak, tomater & potatis

Tobak (Nicotiana) är ett växtsläkte med 50-60 arter i familjen potatisväxter. Släktet tillhör alltså samma familj som potatis, tomater och paprika. Några arter odlas för sina nikotinrika blad och andra för sina vackra blommor. Tobak används främst för tobaksrökning, det vill säga inandning av rök från cigaretter, cigarrer eller rökpipor. Tobak används även i snus och i tuggtobak. Röktobaken kommer främst från bondtobak (N. rustica) och virginiatobak (N. tabacum). Den vanligaste prydnadstobaken är blomstertobak (N. ×sanderae).
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tobakens_historia

28 mars 2008

Tobago

År 1492 när Columbus kom till Amerika så fick han bla några torkade blad i gåva. Blad som indianerna krossade och rullade in i majsblad vilka de rökte med välbehag. Bladen som de torkade och rökte kallade de för tobago.

I Mississppiidalen har man funnit mer är 1000 år gamla pipor. Piprökning var en viktig religiös symbol och fredshandling för indianerna. Indianerna använde inte tobaken bara för piprökning utan gjorde också snus på den. Ramon Pané - en katolsk präst - såg indianska präster dra upp tobak i näsan genom ett gaffelformat rör. (Jag undrar om det enbart var tobak i det röret?).

Européer som bosatte sig i Västindien började odla tobak där. På 1600-talet började tobak odlas i Brasilien och i de Nordamerikanska kolonierna. Främst då i Virginia och Maryland. Både Viginia och Maryland är idag namn på tobakssorter. Råvaran - tobak - odlades i kolonierna och transporterades till hemlandet för vidare förädling.

1562 började den franske ambassadören i Lissabon - Jean Nicot - odla tobak. Han lärde senare det franska hovet att använda tobaken. Linné gav växten dess vetenskapliga namn - Nicotiana - efter Nicot och det ämne som gör rökaren beroende kallas nikotin.

Nya grannar?

Tidigare i veckan stod det en container utanför kyrkan. Containern är borta och den röda SAAB-en likaså. Nu i kväll är kyrkan upplyst, och utanför står det två silverfärgade bilar. Är det nya grannar på ingående, kanske?

25 mars 2008

Postcard from China

The Chinese population amounted to around 450 million in 1949 when the People's Republic Of China was founded. Today it has surpassed 1.3 billion. (Beijing Postcards)

Nicotiana tabacum

"Tobak är kommen från Amerika: en narcotisk och giftig ört, genom wanan blifwit bruklig, och nyttjas nu kring hela werlden: wilde folkslag förgifta sina pilar med Tobaksolja: katter dödas af samma olja i munnen struken. Tobaksrökning kom först från Florida i bruk uti Europa genom J. Nicot. 1560. Skadar dem som äro magre och ha swagt minne; gagnar de feta, och dem som ha flussar, tandwärk och förstoppning."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

Källa: Den virtuella floran

Så ni ungdomar, tag varning av Carl Fredrik Hoffbergs ord och hänge Er icke åt tobaksbrukets fördärveliga last! Vi andra äro redan förlorade och ägna oss fortsatt åt allehanda förlustelser med Nicotiana tabacum.

24 mars 2008

Poststrul

Gmail - eposten - ligger nere. Det har det gjort sedan i morse. Skit också att jag inte kan logga in och komma åt mejlen. Det var bättre förr när postryttaren stannade vid dörren och deklamerade nyheter samt dagens dikt.

Nu ska jag leta reda på en strömmingsrätt som kommit på avvägar.

Ps. Sedan tretiden idag fungerar mejlen igen :-) Men strömmingsrätten är fortfarande försvunnen Ds.

Tvåa med uteplats

Nu har jag anmält mig hos det kommunala bostadsbolaget. Är jag riktigt klok som funderar på en tvåa (69 kvm) med uteplats och en hyra på närmare 3.400 i månaden? Varför en tvåa? Duger inte en etta med sovalkov åt mig? Jag ska ju ändå bara övervintra och flytta vidare nästa år. Sovrummet använder jag ju bara för att sova i. Kanske kan jag använda sovrummet som magasin också?

Kan man överhuvudtaget bo i ett hus som detta med 100 meter till "havet"? Blir inte det kallt? Varför ska det vara så förbaskat dyrt med bredband (349 kr), kallgarage (350 kr) eller en parkeringsplats med motorvärmare (205 kr)? Å vad kostar kabel-tv i månaden? Ockrare är vad bolaget är! Hur mycket kostar elen per månad? Vad kommer det att kosta att bo? Å gardiner å möbler måste jag köpa. Å hur gör man när man flyttar? Huvva...jag fasar.

Men okej. Lägenheten ligger i ett område och i ett hus jag sett ut tidigare. Tillträdesdagen - den 1 juni - tilltalar mig också. Så varför velar och tvekar jag? I synnerhet som Tvåan klart och tydligt har sagt att hon vill ha tillgång till huset.

22 mars 2008

Husmorstips

Idag fick jag ett husmorstips (av Retstickan) om hur man kan göra för att avlägsna de bruna avlagringarna i en tekanna. I detta fallet en begagnad tekanna från Gustavsberg. Man tager en tesked bikarbonat (jag tog två för säkerhets skull) och kastar in i kannan samt häller därpå varmt vatten (jag tog kokande vatten för säkerhets skull). Efter några tag med diskborsten var kannan skinande ren och vit invändigt. Häck väck Yes Power Spray! Ännu ett mirakel har skett! Prisa påsken!

Har du något annat "knep" för att ta bort avlagringar från te och kaffe i koppar, termosar och kannor?

20 mars 2008

Glad Påsk?

Vad passar bättre en skär torsdags afton än en enkel single malt i glaset Sonja från Coop framför en brasa i kakelugnen? I morgon är det en lååååång fredag. En städ och tvättdag. Åter till glaset och pipan.

Glad Påsk!

(och undvik Lilla Blås påskmeny så lever ni längre) Men då ett gott skratt förlänger livet så - läs!

19 mars 2008

Jag en bulldog?

För ett antal år sedan när den yngste sonen tjatade om hur gärna han ville ha en hund var jag in på Pedigrees hemsida (?) och försökte komma fram till vilken hund som skulle passa oss. Svaret blev ett; engelsk bulldogg. Engelsk bulldogg? Ett svar som jag fann så löjeväckande att jag ändrade ett svar på frågorna. Och se! Genast kom det upp 23 alternativ till, på passande hundar, varpå jag ganska snabbt bestämde mig för att en Schnauzer (mellanschnauzer) skulle kunna vara en trevlig hund för oss - en gammal gubbe och en tolvårig son. Nu blev det ingen hund för sonen slutade tjata och glad var jag.

Härom dagen så fann jag hos Hondjuret en fråga om "Vilken hund är du?" och idag så hade Bagarberta gjort samma "test". Så gjorde ock jag testet ikväll. Resultatet blev: Engelsk bulldogg. Jag - en engelsk bulldogg? Ingen vildhund precis. Kanske ska jag sluta blogga och starta en ny blogg med titeln; "En bulldoggs bekännelser"?

17 mars 2008

I en grönmålad båt...

"Just nu befinner jag mig i Kina. Ett vykort..."

Ja di barna, di barna. Di reser å far.

16 mars 2008

Allt återfunnet?

Idag hittade jag en kartong med Ruska längst in i ett av förråden på vinden. Men varför finns det bara tre kaffekoppar, men fjorton fat? Varför finns det sju assietter och bara fyra flata tallrikar? Var i helsefyr är tekannan? Kastad för att locket var sönderslaget? Och uppläggningsfatet? Var är det? Sockerskålen? Jag fick mer porslin på köksbordet. Och fler frågor.

Finns det en kartong till med Ruska? En kartong som packades och ställdes undan i december 1993? Om så är fallet. Var är den då?

15 mars 2008

Ruska

RUSKA (S)
Det ungsäkra Ruskagodet togs upp på programmet år 1961. Ruska, dvs. modell S, var av stengods och mycket stabil. Dekoren med sin levande yta - som likaså utarbetats av Ulla Prodopé - krävde en speciell teknik som utvecklades av Arabias laboratorium.

S-modellen förekom också med två handmålade dekorer, Anemone och Rosmarin, samt med dekoren Kosmos, som var utförd i en speciell underglasyrteknik utvecklad av Gunvor Olin-Grönqvist. Ruska blev en av Arabias mest långlivade modeller, som producerats utan avbrott ända sedan starten och som fanns med ännu år 1999.

Arabias museum och galleri:

Saknas

Tekannorna jag ropat in på Tradera väckte vissa reminiscenser till liv. Någonstans i gömmorna borde det finnas delar av en servis från Arabia. Men var?

I brygghuset återfann jag två kartonger på vilka det stod Porslin/Ruska med svart tusch. Nu var det inte en uppmaning att ruska på kartongerna utan ordet "Ruska" antydde för den invigde att det fanns stengods från Arabia där. Viss varsamhet i hanteringen var alltså av nöden. I den ena kartongen fanns det ett fat till en kaffekopp! Resten av innehållet bestod av diverse muggar och glastallrikar. Bättre lycka var det att packa upp den andra kartongen. Där fanns några eftersökta delar såsom djupa och flata tallrikar, skålar och en terrin.

Men var finns mina kaffekoppar, muggar, uppläggningsfat, sockerskål och tekanna? Jag har faktiskt ingen aning. Kartongen där resten av servisen ligger kan inte återfinnas. Men den finns. Jag har sett den!

Jag är inte bara en töntig samlare av diverse tekannor i olika stadier av förfall. Jag är dessutom en senil samlare.

Crazy eller cool?

Stay crazy with the blues. Every friday night at KCSM. Galen har jag varit under morgontimmarna. Nu är det jazz för hela slanten. Stay cool with jazz?

Blir kanske till att släpa fram ett kasettdäck och skapa "blandband" för bilen? Ute faller snö.

Jag - en töntig ekorre

Lilla Blå samlar på dofter, dryckjom, paddor och kranier. Tydligen samlar jag på tekannor. Jag kunde inte avhålla mig från att bjuda på denna tekanna från Höganäs. Nu väntar jag bara på att denna, och kannan från Gustavsberg, ska levereras med posten någon av de första dagarna nästa vecka.

Jag har en "försvunnen" tekanna (som saknar lock) från Arabia. I köksskåpet står en oglaserad brun kanna. Min italienska kanna står vid vedspisen, den senast inköpta loppiskannan står på köksbänken, och den östtyska kannan står på diskbänken. Till detta kommer så de tre kannor jag nu lagt till i min minneslista på Tradera. Kannor som jag förmodligen ska bjuda på.

Att jag är en ekorre som samlar på allehanda "bra-att-ha-grejer" visste jag sedan tidigare. Vad jag inte visste är att jag tydligen är en töntig samlare av tekannor också. Det är dags att kasta alla defekta och icke-kompletta kannor och andra "icke önskvärda" köksutensilier! Clean-Up Woman, varstnagerst är du?

04.10

Det är ingen höjdare att vakna klockan 04.10 och inte kunna somna om. Sakta masar man sig ur sängen och stapplar nerför trappan till en väntande kopp med kaffe. För sova mer går inte. Trött och hurven sitter man sedan framför köksspisen och vänder ryggen mot oredan i köket. I bakgrunden strömmar bluesmusik via iTunes från "The Bay Area's Jazz Station" - KCSM. Allt medan man hoppas att tröttheten och det kulna mörkret ska ge med sig.

Nej, det känns inte som en bra start på dagen. Ute faller snö.

14 mars 2008

Jag - en tönt

Yngste sonen tyckte att han skulle få åka in till Sätra i Gävle tillsammans med en "beryktad" klasskamrat för ett föräldrafritt LAN över natten. Det tyckte inte jag och efter en hetsig diskussion rusade han från matbordet medan han vräkte ur sig: "Du är töntig och dum". Som för att ytterligare understryka hur upprörd han var, så slog han hårt tre gånger i dörren till sitt rum. Bara för att jag skulle förstå hur dum och töntig jag var. Ingen bra inledning på helgen med andra ord.

Jo. Han hade ätit färdigt.

12 mars 2008

Att tänka sig för

Att det ska vara så svårt att bekämpa inslaget av mani i min person. Nu snurrade jag runt på Tradera och lade bland annat ett bud på denna tekanna från Gustavsberg. Jag vann auktionen men vad ska jag ha ännu en tekanna till? Samlar jag på dem? Inte vad jag vet. I varje fall så samlar jag inte ännu men jag är inte sämre än att jag kan ändra mig. Men vad jag egentligen retar mig på är att jag av ren snålhet väljer att lägga ett bud på denna kanna och inte på den kanna som verkligen tilltalade mig. Allt bara för att den kannan kommer att kosta femfalt mer än denna. Ibland är det till att vara dumsnål. Men ännu är tid att lägga ett bud. Auktionen slutar först i morgon kväll så ännu gives det tid till att tänka om. Men att jag inte kan tänka mig för utan bara rusar åstad. I synnerhet som ekonomin är en smula skral i dessa dagar, så borde jag tänka två gånger innan jag handlar. *suck*

11 mars 2008

Typiskt

Det är typiskt att det blir mål när jag lämnar rummet. Västerås ledde med 3 - 0. Jag tog mig ett bad istället för att glo på bandymatchen. Då vänder Edsbyn och gör fyra mål!

Så nu blir det Edsbyn - Sandviken i final i alla fall.

09 mars 2008

Jag är utmanad

Stella Sweden har utmanat mig. En utmaning som heter duga. En karamell att suga på och fundera över. Vete tusan om jag dristar mig att anta utmaningen men jag ska fundera på hur jag ska förhålla mig till saken eftersom ingen någonsin utmanat mig tidigare. Dessutom är jag synnerligen tveksam till att spekulera om framtiden med tanke på alla lappkast och kringelikrokar i livet som jag upplevt de senaste åren.

Utmaningen lyder: VEM ÄR JAG OM TIO ÅR? VEM ÄR NI OM TIO ÅR?

Så ni som läser här vet vad ni har att vänta Er från mig. En utmaning kanske? :-)

Det är grejt

JA!!!
Edsbyn vann med 3 - 2 mot Västerås!

Femte och avgörande match om finalplatsen går på tisdag i Edsbyn!

Sandviken är klara för SM-final!
Vann med 6 - 4 mot Hammarby!

Nu kan jag äta med frid i sinnet:-)

Röka och röka

Så är det gjort. I akt och mening att förändra mitt missbruk av nikotinhaltiga produkter har jag idag beställt råtobak och essenser. Jag vill återgå till piprökandets ädla konst efter ett stressigt blossande på cigaretter de senaste åren. Jag ska alltså framställa en egen blandning av tobak för pipa. För att göra detta så beställde jag råtobak, kryddtobak, whiskey- och chokladessens samt ett startpaket med bl.a. en tobakskvarn idag. Tobaksproduktion ska bli en intressant erfarenhet. I vilket fall som helst så kommer det att bli mycket billigare än att köpa piptobak och cigaretter. Ett argument lika bra som något annat.

Kanske slutar det med att jag gör mina egna handrullade cigarrer? *ler*

I halvtid står det just nu 2 - 0 till Edsbyn och 4 - 3 till Sandviken. Skärpning Sandviken!

Kulturdag

Idag är det en nationell kulturdag.
Västerås - Edsbyn 0 -1 efter nitton minuters spel
Hammarby - Sandviken 0 - 1 efter tjugo minuter . Magnus Muhrén gjorde målet.

Jag hoppas på Sandviken - Edsbyn i final.

08 mars 2008

För nöjes skull

Efter att ha dammsugit olika bankkonton och gjort ett överslag av förväntade utgifter inser jag att jag kanske kommer att klara mig ekonomiskt under de närmaste månaderna. Om det inte inträffar en katastrof av något slag. Bestämde mig för att fira detta genom att företa en liten nöjesresa till biståndsloppisen. Bara utifall det fanns något att "fynda" där. Senast det begav sig kom jag hem med en tekanna i porslin från DDR. En hopplös kanna att hälla ur eftersom pipens öppning sitter så lågt i förhållande till den övre kanten på kannan. Teet tenderar att rinna ut genom locket om man häller på det sätt jag vant mig vid. På något sätt så kan kannan få stå som symbol för det förstelnade samhället där behov och funktion får stå tillbaka för femårsplanerna. Dessutom är den för liten för den mängd te jag brygger. Men den föreföll vara oanvänd och då den bara kostade 20 kronor fick den följa med hem.


Idag fann jag ännu en tekanna för 20 kronor. I stengods denna gång. Ursprung okänt. Begagnad och liten men oskadad. Oskadad ända tills jag diskat den. Då brast ena hänkeln i handtaget. Kanske kan jag lyckas med att laga den? I annat fall blir det till att försöka klura ut hur jag ska göra ett nytt handtag. En tekanna utan handtag är ingen tekanna!


Som avslutning på min shoppingresa släpade jag hem en emaljerad gryta från Kockums. Av någon orsak så är jag mycket svag för dessa emaljerade grytor och då denna var ren och oskadad invändigt bestämde jag att den var värd 75 kronor. Utvändigt finns det ett par mycket små skador i emaljen. Inte för att jag har något behov av grytan. Jag har redan en stor gryta i gjutjärn. Men som sagt. Jag gillar de emaljerade Kockumsgrytorna. Kanske för att de förekom i "vartenda" hem när jag var ung?

Så har ännu en dag gått.

Kvinnodag och rådjur

Idag är det den åttonde mars - Internationella kvinnodagen - vilket bl.a. JenJen uppmärksammar. Upptagna som de är med att beta av det gråbruna gräset verkar inte rådjuren bry sig om dagen. Det ena rådjuret förefaller ha ett skadat bakben och rör sig klumpigt och stelt över åkern.

Månntro lodjurets ungar får mat någon av de närmaste dagarna?

06 mars 2008

Sixteen tons

You load sixteen tons and what do you get?
Another day older, closer to death.
Saint Peter, don't call me 'cause I can't go.
I owe my soul to the company store.

Att få en anställning från den första mars innebär att jag får ut runt 6.500 i aktivitetsersättning för februari istället för de förväntade 9 200 kronorna. Januari medförde en extra utgift på 2.200 för bilreparation. I februari blev det medicinen som kostade 1.500 extra. Sakta men säkert dräneras jag på pengar. Och så nu detta. 6.500 till bilskatt, mat, bensin och andra räkningar. Pengar som ska räcka från den 25 mars till den 25 april då första lönen betalas ut. Sex tusen femhundra kronor! Var ska jag ta't?

Redan nu lever jag mitt liv på alla fyra tyngd av en alltmer pressad ekonomi. Ibland får jag en känsla av att Någon inte är nöjd förrän jag ligger där fjättrad till händer och fötter med näsan i gyttjan så att Någon kan promenera torrskodd över leran på min rygg.

05 mars 2008

Överkörd och krossad

Idag skulle jag ringa på lägenheten hade jag tänkt. I stället sitter jag här förvirrad med ett besked att jag anställts i kommunen fr o m den 1 mars och ett år framåt. Ingen har talat med mig om någon anställning överhuvudtaget. Jag tror inte jag har träffat en arbetsförmedlare sedan 2006. Jag trodde i min enfald att jag anvisats till arbetsträning fram till den 21 maj, för att det skulle klargöras hur mycket jag orkar arbeta. Därefter hade jag planerat att under sommaren flytta från huset och till annan ort. Nu är jag huxflux kommunalanställd med en "svältlön" som ger mig runt tretusen mer i månaden och 32 semesterdagar. Jag kan inte tacka nej till jobbet. Ett nej leder till avstängning från aktivitetsersättning. Dessutom har jag tidigare varit beredd att flytta till ett jobb och nu har jag fått en anställning utan att ens söka. Vilken värld jag hamnat i!

Inte kan jag ""säga upp mig" och flytta utan att drabbas av en månads karens. Det ska kosta att följa sin planering. Jag blir nog kvar i huset ännu ett år verkar det som. Utan inflytande över mina egna angelägenheter. Livegen, maktlös och överkörd.

Om jag inte får ett annat jobb förstås. Vägen till frihet går genom arbete!

04 mars 2008

Smack dab in the middle

Kände idag när jag for till affären hur djupt rotad jag är i huset efter nästan 22 år. Nu när det verkligen gäller kryper ångesten - över att lämna det trygga och välkända - fram ur lådan dit den förvisades för flera år sedan. Jag har med en dåres envishet hävdat att jag ska flytta. Jag har hävdat att det är nödvändigt att flytta. Här i huset kan jag inte bli. Det är nödvändigt att flytta för att få luft och finna livslust. Det är nödvändigt att flytta för min själs och ekonomins skull. Jag behöver ett nytt liv. Jag trodde att jag skulle jubla inombords inför utsikten att denna gång kan det bära av. Och det redan i vår. Aldrig kunde jag föreställa mig att det skulle kännas så sorgesamt, svårt och tungt att bryta upp från det gamla och invanda för en ny adress att foga till alla de andra i mitt förflutna.

När saken ställs på sin spets gäller det att smida medan järnet är varmt. Denna gång ska jag försöka vara mer "på hugget". Men vägen är törnebeströdd med föresatser och problem att lösa innan målet är nått.

03 mars 2008

Skåpet


I brist på annat så slänger jag väl in en bild på ett verktygsskåp till stämborrmaskinen. Skåpet är tillverkat av spill- och rivningsvirke. T o m spikhålen finns kvar i luckans spegel. Nu återstår det bara att se till att skåpet hängs upp på sin plats.

Sedan ska jag göra ett skåp till den "nya och moderna" vertikalfräsen och ett till pelarborrmaskinen. Å tillverka stol nummer två. Prototyp 1 är numera förvandlad till brasved.

01 mars 2008

Five o'clock tea

Några skivor grekiskt lantbröd, svenskt Bregott, österikisk gouda, tysk vitlökssalami och lite soltorkade tomater från Turkiet. Engelskt te från Indien brygges i tekanna från DDR och avnjutes i kopp från Turkiet. Ibland är jag verkligen internationell.