30 mars 2008

Första delen

Frågan om när medvetandet uppstår i människans historia är något som vi då och då försöker torgföra som diskussionsunderlag vid våra samtalsstunder här i Ankdammen. Tyvärr har vi endast lyckats dra in Madame vid något enstaka tillfälle i diskussionen. Hon synes oss ha en något biogenetisk inställning till frågan. En inställning som vi då betecknade som "deterministisk bio-genetik". Dock skall inflikas att debatten skedde under en paus i hennes husrenovering varför vår slutsats kanhända är en smula snabbt fattad och överdriven.

Vår huvudlimje är att en förutsättning för det medvetna tänkandet är uppkomsten av "jaget" och ett tänkande i termer som "jag beslutar", "jag handlar" och "jag vill", det vill säga närvaron av ett självständigt tänkande. Människorna hade innan dess inget medvetande och fattade inga egna beslut. Alla beslut fattades av gudar eller demoner och människan utförde bara gudarnas befallning.

4 kommentarer:

Gubben sa...

Trivsamt häfte att läsa och begrunda...

Bagarberta sa...

Många svåra frågor och ord - jag saknar nybakta bullar och o´boy solstol och ok då lite piprökning får väl vara med på ett hörn.

Verkar som om du röjer och städar?

Ulf sa...

gubben;
det var före bloggens tidevarv men det är lika rörigt och ogenomtänkt som min blogg.
Välkommen tillbaka från skitfisket (?) fölrresten :-)

Ulf sa...

bagarberta;
Fråga mig icke om innehållet eller meningen med det skrivna, ty jag vet icke. Eller minns icke.
Nja...rökjer och städar. Tror inte det. Plockar lite grann. Diskar och lagar mat. M a o så är det som vanligt.
Du får väl bjuda in en piprökande man att dela din stol, dina bullar och din O'Boy så du får vad du saknar här i livet :-)