29 mars 2008

Tobak, tomater & potatis

Tobak (Nicotiana) är ett växtsläkte med 50-60 arter i familjen potatisväxter. Släktet tillhör alltså samma familj som potatis, tomater och paprika. Några arter odlas för sina nikotinrika blad och andra för sina vackra blommor. Tobak används främst för tobaksrökning, det vill säga inandning av rök från cigaretter, cigarrer eller rökpipor. Tobak används även i snus och i tuggtobak. Röktobaken kommer främst från bondtobak (N. rustica) och virginiatobak (N. tabacum). Den vanligaste prydnadstobaken är blomstertobak (N. ×sanderae).
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tobakens_historia

Inga kommentarer: