30 mars 2008

Inga helvetesänglar i folkpartiet

Medlemsskap i mc-gänget Hell's Angels går inte att förena med medlemsskap i folkpartiet. Det beslutade fp:s partistyrelse idag när man avslog överklaganden från fyra medlemmar i Hell's Angels ledning. De fyra hade överklagat att de nekats inträde i partiet, trots att de betalt medlemsavgiften. Partistyrelsen beslöt också att utesluta Bertil Salomonsson från Danderyd. Salomonsson propagerade under valrörelsen mot utomeuropeiska invandrae.

Vi förstår till fullo uteslutningen av helvetesänglarna och Salomonsson eftersom vi från säker källa erfarit att folkpartiets resterande fyra medlemmar fann det svårt att undervisa nya medlemmar i bridgespelets alla finesser, även om vi tror att ifråga om Salomonsson var det ett svårt beslut att fatta. Han hade ju alla kvalifikationer för att bli en bra träkarl. Ack ja...

Inga kommentarer: