08 maj 2008

Rika undantag

Med anledning av slopandet av förmögenhetsskatten har tidningen Dagens Arbete, granskat 94 verkställande direktörer och styrelseledamöter i tjugo svenska storföretag. Under 2007 betalade 63 av dessa förmögenhetsskatt på 70 miljoner kronor – i år inte ett öre. Mest av alla sparar Stockholmsbaserade finansmannen Fredrik Lundberg; 39 miljoner.

Förmögenhetsskatten var dock en osmidigt fungerande inkomstkälla för staten. Småhusägare fick betala samtidigt som betydligt mer välbeställda slapp undan via diverse ”kryphål”. Detta visas också just av att endast 63 av de 94 granskade drabbades av skatten förra året.

– De som hade riktigt mycket pengar var antingen undantagna som huvuddelägare, eller så kunde de enkelt och lagligt placera sina tillgångar så att de slapp skatta. De som råkade illa ut var de som under längre tid ägt ett hus och amorterat sina lån i ett högt värderat område, säger skatteverkets chef Mats Sjöstrand.

Sverige har överlag blivit en betydligt mer lockande boplats för rika som vill behålla mycket av sina pengar. Skatteverkets chef uttrycker det som ”mycket gynnsamt” för de ekonomiskt lyckligt lottade.
Sverige har blivit det nya USA, där en procent äger 34 procent av totalförmögenheten. Här äger en procent tre tiondelar.

Skrev: Patrik Andersson, TV4

Inga kommentarer: