05 december 2007

Henri Rousseau

Henri Rousseau är en fransk målare som föddes den 21 maj 1844 i Laval, Frankrike och dog i Paris 2 september 1910.

Rousseau är en av de mest välkända naivistiska målarna. Som så många andra banbrytare blev han inte erkänd under sin livstid. Han kallas ofta för Le Douanier (tulltjänstemannen), eftersom han försörjde sig som sådan.

Rousseau hade inte någon konstnärlig utbildning, och började inte måla förrän han var i 40-årsåldern. Han använde sig av relativt billiga färgpigment, troligen på grund av fattigdom. Rousseau använde sig av en målningsteknik där lager lades på lager. Först målade han himlen, och byggde sedan på med ytterligare lager, för att vanligen avsluta med en människa eller ett djur i förgrunden.

Trots att Rousseau aldrig reste utomlands, så är hans favoritmotiv djungeln. Han använder sig av ett stort antal gröna nyanser, mer än 50, för att avbilda denna djungel.

Rousseau var son till järnvaruhandlare Julien Rousseau och dennes hustru Eleonore och föddes i staden Laval i norra Frankrike. 1869 gifte han sig med den då 18-åriga Clémence Boitard, som fram till sin död 1888 födde honom 9 barn. Endast dottern Julia överlevde fadern. Efter hustruns död förtidspensionerade Rosseau sig, och ägnade sig i allt större utsträckning åt konsten.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Henri_Rousseau

Inga kommentarer: