12 juli 2007

Perkele

Jordfelsbrytaren löser ut och varmvattenberedarens säkringar ryker. Jordfel! Blir till att bära in ved så jag kan värma vatten på spisen. Eller klura ut var felet är och försöka fixa det. Eller beställa hem en reparatör. Dä kôst dä.

Inga kommentarer: