07 april 2008

Att åka berg- och dalbana

Kontext beskriver idag i sin blogg hur det är att åka berg- och dalbana. Hur olika besked avlöser varandra. Egentligen beskriver hon läkarnas svårigheter att ställa en "riktig" diagnos. Ett förhållande som är mig välbekant. Där beskeden, tolkningarna av provsvar och undersökningar kan variera beroende på vilken läkare man talar med.

För min del rätades frågetecknen ut först efter operationen. Hoppas att det besked Kontext fått är det slutgiltiga och att hon tillfrisknar och får behålla sin blåsa.

1 kommentar:

stella sweden sa...

Ja....jag läste...