27 januari 2008

Förvirring

Tidig söndag. Maskin nummer två med tvätt är klar. Slösurfar runt bland lägenheterna på Blocket och funderar ostrukturerat kring; "Varthän?". För några år sedan tänkte jag att jag är fri att flytta varhelst jag vill och bestämde mig för att försöka finna ett litet hus eller en lägenhet längs Norrlandskusten. Jag reste runt bland tänkbara bostadsorter för att se hur omgivningarna verkade. Med tiden kom Vännäs att framstå som ett starkt alternativ. Till stor del för att lägenheterna är och var billiga där och jag skulle kanske inte hamna i ett "socialt vakuum". Idag är Vännäs ingen självklarhet.

Det senaste halvåret har jag tänkt att jag flyttar varhelst jag finner ett arbete. Jag har sökt arbeten i söder, väster och norr. Från Mariestad i söder till Vindeln i norr. Arbeten är det gott om. Bara inte för mig. Nu är jag tillbaka på ruta ett. Jag flyttar dit där jag tror att jag kan leva som enstörig fattigpensionär. En plats där jag kan dö när den tiden kommer. Är platsen fel så flyttar jag bara vidare.

Idag finns det en liten tvåa till salu i Vännäs. Men Vännäs? Frågetecknen hopar sig. Varför vill jag bo där? Jag är ju en asocial typ. Kan jag då inte lika gärna bo i Härnösand eller Sundsbruk? Lägenheter finns det till överkomliga priser. Varför denna fixering vid Norrlands kustland? Nostalgi? Varför bosätter jag mig då inte i Mälardalen? Där växte jag ju upp. Dessutom är klimatet ett annat jämfört med Vännäs. Förvirringen tilltar. Snacka om att ha tilt i pallet.

Dags för maskin nummer tre.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bäste Ulf, jag har flyttat några gånger, och jag ska flytta igen om några dagar. Flyttningarna har lett till positiva följder ur flera aspekter, även om de gräver djupa hål i plånboken. Så flyttning kan rekommenderas, ehuru ett problem är att tillgången på bostäder vanligen är inverterat proportionell mot tillgången på arbete på varje ort. Dessutom försöker vissa städer, t ex Kungsbacka, att hindra den som inte redan har arbete att bosätta sig på orten.
Vännäs? Tja, det är nog god snötillgång och bra järnvägskommunikationer! Som framgår av ortnamnet är alla dessutom vänner där: "vi är vän med alla på Jorden må ni tro".

Ulf sa...

Bäste Civilingenjör;
Jag har också flyttat ett antal gånger under min levnad och instämmer i er slutsats att flyttningar får positiva effekter. Känner herr Civilingenjören till om Kungsbackas försök att hindra inflyttning strider mot EU-direktivet om "fri rörlighet"? Kanhända har saken redan prövats och godkänts? I så fall kan nästa steg att begränsa medborgarnas ohemula flyttlust vara att införa inrikes res- och flyttpass. Jag måste medge att jag var djupt okunnig rörande betydelsen av ortnamnet Vännäs. Tack för förklaringen, bäste Civilingenjör.